Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

C LANGUAGE

Free

( 0 Review )

Course Level

All Levels

Video Tutorials

71

Course content

บทนำ

แนะนำคอร์สเรียน
3:50

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

About Course

ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เป็นภาษาที่มีความจำเป็นมาก มันสนับสนุนการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้าง การกำหนดขอบเขตของตัวแปร และการเรียกใช้ตัวเอง (Recusion) และมันเป็นภาษาที่อยู่ในระดับต่ำ (Low level) นั่นคือ มันเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์ ภาษา C เป็นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เรียน

บทที่ 1 – เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

บทที่ 2 – ตัวเลขและการดำเนินการกับไฟล์

บทที่ 3 – โครงสร้างควบคุม

บทที่ 4 – ตัวแปรแบบยาก

บทที่ 5 – โปรแกรมย่อย

บทที่ 6 – การค้นหาคำตอบของปัญหา

อาจารย์ผู้สอน

นายอนุภาพ วีรัตนะภาณุ

Instructor

P
4.85 /5

123 Courses

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Free
Free access this course


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media